ANTROPOLOGIA RODZINY blog dr Agaty Stanisz z IEiAK UAM. blog na licencji creative commons.